Home ความเชื่อ “เวลาทำบุญ”ต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดี เกิดศรัทธาและมหากุศล

“เวลาทำบุญ”ต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดี เกิดศรัทธาและมหากุศล

สิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้าวัดทำบุญ นั้นคือ การขอพร การขอพรอธิษฐานให้ชีวิตมีแต่ส่งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว การการทำบุญและขอพรนั้น เราจะต้องอธิษฐานแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด มีดังนี้…

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

หลายๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก (ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน) นี้จงถึงแก่ เจ้ากssมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงເพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยๅนในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

เพื่อลดวิบากกssมให้ลดลงอโหสิกssมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโsคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

 

แหล่งที่มา : bangpunsara.com